Zajęcia nr. 1 – Podstawy Edytora

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z podstawami korzystania z edytora Unity oraz tego jak tworzy się gry. Omówione zostaną poszczególne, najczęściej używane okna w Unity: Game View, Scene View, Project, Hierarchy, Inspector i Console.

Uruchomienie projektu:
1. Pobierz projekt z linku poniżej i zapisz go na pulpicie.

2. Wypakuj zawartość folderu na pulpit poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy i wybranie “Wyodrębnij wszystkie…”.


3. Uruchom Unity Hub

Unity Hub jest swego rodzaju “centrum dowodzenia” naszymi projektami i instalacjami Unity. Aby uruchomić Unity Hub, kliknijcie dwukrotnie na jego ikonę na pulpicie lub znajdźcie go poprzez kliknięcie przycisku “Windows” i wyszukanie “Unity Hub”.

4. Otwórz wypakowany folder w Unity Hub.

Aby otworzyć projekt Unity wybierzcie wypakowany folder poprzez kliknięcie przycisku “ADD” w Unity Hub w zakładce “Projects”.

5. Otwórz scenę gry w Unity

Kliknijcie w okno Project, następnie dwukrotnie na folder Scenes oraz na plik Game. To spowoduje otwarcie sceny.

6. Wciśnij Play i odpal grę!

Ostatnim już krokiem jest wciśnięcie przycisku “Play!” aby uruchomić grę i upewnić się, że projekt działa.

Gratulacje! Udało Ci się uruchomić projekt!