Zajęcia nr. 3 – Podstawy Bolta

Celem tych zajęć jest zapoznanie się z podstawami korzystania z Bolta.

Tworzenie nowego Flow Chart Bolta.

 • Kliknij PPM w oknie “Project” w katalogu do ktorego chcesz dodac nowe Flow Macro Bolta i wybierz Create/Bolt/Flow Macro
1.1 Dodawanie nowego makro.
1.2. Nazywanie makro “New Flow Macro”
 • Na obiekcie na scenie dodaj nowy komponent Flow Machine.
Dodawanie w oknie Inspector komponentu Flow Machine do obiektu na scenie (zaznaczonego obiektu w oknie Hierarchy)
 • Przeciagnij nowo utworzone Flow Macro do pola Macro w komponencie Flow Machine
Dodany komponent Flow Machine
Przeciagniete Flow Macro do komponentu Flow Machine
 • Wcisnij przycisk Edit Graph zeby otworzyc Graph do edycji.
Otwarty edytor Bolta

Podstawowe Nody i kiedy sa wykonywane.

 1. Start Node – Wykonywany na starcie cyklu zycia obiektu.
Przyklad wyswietlajacy w konsoli tekst “This is invoked on the start of object lifetime”
Efekt wywolania powyzszego zestawu blokow.
 • Update Node – Wykonywany co klatke gry.
Przyklad wyswietlajacy w konsoli obecny numer wyrenderowanej klatki (co klatke).
Przyklad wykonania powyzszego zetawu blokow.

Nody matematyczne

Wszystkie ponizsze nody maja wartosc 1 jako A i wartosc 2 jako B.

Dodawnie
Odejmowanie
Mnozenie
Dzielenie
Reszta z dzielenia

Nody warunkowe

 • Branch Node – Sprawdza czy warunek jest spelniony i wywoluje flow z True i False w zaleznosci od wyniku sprawdzania warunku.
Przyklad uzycia node’a Branch
Przykladowe Node’y warunkowe

Pobieranie Inputu

 • Get Key (Down/Up) – Pobiera stan wcisniecia przycisku (w obecnej klatce)
Przyklad uzycia Get Key Down
 • Get Button (Down/Up) – Pobiera stan wcisniecia przycisku (w obecnej klatce)
Przyklad uzycia Get Button Down
Przyklad zdefiniowania Fire1 w Input Managerze (menu Edit/Project Settings)
 • Get Axis – Pobiera warstosc z zakresu od ( -1 , 1 ) dla np. galki analoga lub stanu pomiedzy dwoma klawiszami.
Przyklad uzycia Get Axis
Przyklad zdefiniowania Horizontal w Input Managerze

Modyfikacja Obiektu

 • Ustawienie Pozycji i Rotacji obiektu na ktorym mamy ustawiony nasz Flow Chart
Ustawienie obiektu w pozycji x = 2, y = 2, z = 0 oraz rotacji obiektu w osi x = 45*