Zajecia nr 4 – Zmienne i UI

Celem tych zajec jest zapoznanie sie z konceptem zmiennych oraz interfejsem uzytkownika.

Zmienne

Definiowanie zmiennych.

 • W polu (New Variable Name) wpisz nazwe zmiennej i wcisnij przycisk +
 • Wybierz typ zmiennej w polu Type
 • Wpisz wartosc poczatkowa w polu Value (ta wartosc bedzie ustawiona z kazdym uruchomieniem sceny jako poczatkowa)
Przyklad zdefiniowania zmiennej ExampleInt typu Integer o wartosci domyslnej 5.

Praktycznie kazdy typ istniejacy w projekcie (oraz te utworzone przez programistow) sa dostepne w Bolcie. Najbardziej podstawowymi typami sa:

 • Integer – typ przechowujacy liczby calkowite
 • Float – typ przechowujacy liczby zmiennoprzecinkowe
 • Bool – typ przechowujacy wartosc logiczna prawda/falsz
 • String – typ przechowujacy ciag znakow
 • Char – typ przechowujacy pojedynczy znak
 • GameObject – typ przechowujacy odwolanie do obiektu Unity
 • Text – typ przechowujacy odwolanie do pola textowego w Unity
 • etc.

Pobieranie wartosci zmiennej

Przyklad wyswietlenia zawartosci zmiennej ExampleInt w konsoli.

Ustawianie wartosci zmiennej

Przyklad ustawienia wartosci zmiennej ExampleInt i wyswietlenia jej w konsoli

Interfejs Uzytkownika

Interfejs uzytkownika pozwala nam wyswietlic istotne informacje takie jak liczba zyc czy punktow graczowi na ekranie.

 • Kliknij PPM w oknie Hierachy i wybierz UI/Canvas. Obiekty utworzone beda wyswietlone jako czesc interfejsu uzytkownika
Tworzenie obiektu Canvas
 • Teraz mozemy stworzyc w taki sam sposob obiekt wyswietlajacy tekst. WAZNE – musi sie on znajdowac w hierarchii jako dziecko obiektu Canvas.
Tworzenie obiektu tekst.
Stworzony obiekt tekst.

Majac ten obiekt zaznaczony mozemy zmienic jego wartosci w oknie Inspector takie jak Text – czyli zawartosc pola tekstowego lub Font Size czyli wielkosc czcionki w polu tekstowym.

Mozemy tez zmodyfikowac pozycje tego obiektu. Artykul tlumaczacy layout UI w Unity – https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.ugui@1.0/manual/UIBasicLayout.html

Przyklad ustawienia tekstu “Hello World” w prawym dolnym rogu ekranu.
Efekt ustawionego tekstu w prawym dolnym rogu

Modyfikacja zawartosci interfejsu uzytkownika.

Najprostszym sposobem jest wystawienie pola na obiekt tekstu jako zmienna i ustawienie jej w edytorze. Mozna to zrobic poprzez zaznaczenie obiektu ktory posiada komponent Flow Machine i w Variables stworzenie nowej zmiennej typu Text i przeciagniecie tam stworzonego pola.

Przyklad utworzenia zmiennej na pole tekstowe

Nastepnie mozemy zmodyfikowac pole Text dla zawartosci tej zmiennej za pomoca nastepujacych bloczkow.

Przyklad ustawienia “New Text” dla pola tekstowego.